Krnovský lihovar spol. s r. o.


Lihovar byl vybudován v roce 2003 v areálu Krnovské škrobárny za účelem zpracovávat obilný škrob, který vzniká jako produkt škrobárenské produkce. Ten je následně přečerpáván do lihovaru k následnému zpracování.

Lihovar je orientován na výrobu jemného kvasného rafinovaného, pouze a jen obilného lihu v kvalitě odpovídající pro výrobu léčiv (atest dle evropského lékopisu Ph EUR6), dále pro potravinářský a chemický průmysl. Roční kapacita lihovaru představuje výrobu cca 1,4 mil. litrů absolutního alkoholu.

Kvalita jemného lihu je denně kontrolována analýzou na plynovém chromatografu a nedílnou součástí každé dodávky je atest o výrobku.

Expedice lihu je realizována buď osobním odběrem nebo potravinářskou autocisternou (cca 22 000 laa), popř. je možné využití vagónové cisterny na vlastní firemní vlečce.

 

 

 

Kontakt

Ředitel - ing. Pavel Černý

Tel: 554 637 279
Mob: 737 341 071
Fax: 554 637 280
E-mail: krnovsky.lihovar@krnovskrob.cz