Krnovský lihovar spol. s r. o.


Lihovar byl vybudován v roce 2003 v areálu Krnovské škrobárny za účelem zpracovávat obilný škrob, který vzniká jako produkt škrobárenské produkce. Ten je následně přečerpáván do lihovaru k následnému zpracování.

Lihovar je orientován na výrobu jemného kvasného rafinovaného, pouze a jen obilného lihu v kvalílě odpovídající 
pro výrobu léčiv (atest dle ev ropského lékopisu Ph EURG), dále pro potravinářský a chemický průmysl. Roční kapacita lihovaru představuje výrobu cca 1,4 mil. litru absolutního alkoholu.
 
Kvalita jemného lihu je denně kontrolována analýzou na plynovém chromatografu a nedílnou součástí každé dodávky je atest o výrobku. 

Expedice lihu je realizována buď osobním odběrem nebo potravinářskou autocisternou (cca 22 000 laa), popř. je možné využití vagónové cisterny na vlastní firemní vlečce.

Krnovský lihovar spol. s r.o. je členem koncernu Reticulum Holding, a.s.

 

Kontakt

Ředitel - Ing. Pavel Černý

Tel:        554 637 279
Mob:      737 341 071
Fax:       554 637 280
E-mail:   krnovsky.lihovar@krnovskrob.cz