Certifikáty


Lihovar má zpracovanou směrnici HACCP (vrcholová směrnice k systému kritických bodů), na jejímž základě provádí: výrobu, nápravná opatření, vedení evidence a dokumentace.