Produkty


  • líh kvasný rafinovaný obilný jemný 96,7% (kvalita odpovídá evropskému lékopisu Ph. Eur. 7.0)
  • líh kvasný technický 95%